Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Pháp luật Việt Nam năm 2021”

      Căn cứ Kế hoạch số 4772/KH-T01-VP ngày 17/9/2021 của Giám đốc Học viện An ninh nhân dân về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), Học viện ANND xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Pháp luật Việt Nam năm 2021” như sau:


14:10 08/10/2021
539

Tag:


BÌNH LUẬN