Bộ Công an tổ chức Hội thảo “Học viện An ninh nhân dân - 75 năm xây dựng và phát triển”

      Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân (ANND) (25/6/1946 - 25/6/2021); thực hiện Kế hoạch số 116/KH-BCA-T01 ngày 24/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an, sáng ngày 21/10/2021, tại Học viện ANND, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Học viện ANND - 75 năm xây dựng và phát triển”.


07:10 25/10/2021
2527BÌNH LUẬN