Học viện An ninh nhân dân triệu tập học viên trúng tuyển khóa D53 gửi đào tạo tại Học viện Quân y – Bộ Quốc phòng

      Ngày 23/10/2021, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã triệu tập các học viên đã trúng tuyển khóa D53 gửi đào tạo tại Học viện Quân y – Bộ Quốc phòng.


22:10 23/10/2021
1097

Tag:


BÌNH LUẬN