Nhiều giải pháp được đưa ra tại Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam 2021

      Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - ASOCIO 2021 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) phối hợp với Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) tổ chức trong 5 ngày (từ ngày 2 đến ngày 6-11) bằng hình thức trực tuyến.


17:10 26/10/2021
351

Tag:


BÌNH LUẬN