Sơ kết 5 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện An ninh nhân dân và Trường Đại học An ninh nhân dân

      Ngày 26/10/2021, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) và Trường Đại học ANND đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị nhằm đánh giá toàn diện, khách quan, kết quả hợp tác giữa hai đơn vị thời gian qua; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hợp tác trong thời gian tới, đồng thời không ngừng củng cố, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng và tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai Nhà trường.


16:10 27/10/2021
183

Tag:


BÌNH LUẬN