Thông báo xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông

      Thực hiện hướng dẫn xét tuyển bổ sung trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2021 của Bộ Công an; căn cứ quy chế tuyển sinh đại học chính quy, Học viện An ninh nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung như sau:


18:10 27/10/2021
7260BÌNH LUẬN