Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học: “Mục tiêu, chiến lược phát triển Học viện An ninh nhân dân đến năm 2030”

      Ngày 4/11/2021, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND), đã long trọng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Mục tiêu, chiến lược phát triển Học viện ANND đến năm 2030” nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về mục tiêu, chiến lược phát triển giáo dục đại học nói chung và mục tiêu, chiến lược phát triển Học viện ANND đến năm 2030 gắn với yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đặc biệt, Hội thảo cũng đã luận giải, làm rõ cơ sở khoa học, đề xuất phương hướng, giải pháp khoa học nhằm xây dựng, phát triển Học viện theo mục tiêu, chiến lược đến năm 2030. Trung tướng, PGS. TS Lê Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tham dự và chủ trì Hội thảo.


07:11 20/11/2021
657

Tag:


BÌNH LUẬN