Học viện An ninh nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 đại học chính quy tuyển mới năm 2021 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông

      Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng QLĐT & BDNC đề nghị Văn phòng Học viện đăng thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 đại học chính quy tuyển mới năm 2021 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông trên Cổng thông tin điện tử của Học viện với nội dung như sau:


21:11 12/11/2021
4266BÌNH LUẬN