Hội thảo khoa học “Duy trì và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong của Học viện An ninh nhân dân”

      Ngày 16/11/2021, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Duy trì và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong của Học viện ANND”.


10:11 19/11/2021
317

Tag:


BÌNH LUẬN