Khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin năm học 2021 - 2022

      Ngày 13/12/2021, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin năm học 2021 - 2022 nhằm góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý các sự cố liên quan đến an ninh, an toàn thông tin cho lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện.


18:12 13/12/2021
918

Tag:


BÌNH LUẬN