Khai giảng Lớp Bồi dưỡng quy hoạch Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc và tương đương khối An ninh năm 2021

      Thực hiện Quyết định số 3486/QĐ - BCA - X02 ngày 10/12/2021 của Cục trưởng Cục Đào tạo về chương trình công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ngày 15/12/2021, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng quy hoạch Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc và tương đương khối An ninh năm 2021.


20:12 16/12/2021
1020

Tag:


BÌNH LUẬN