Đoàn đại biểu Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân dự đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an

      Ngày 16/12/2021, Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc tại Hà Nội bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 03 điểm cầu: Hội trường Bộ Công an, thành phố Hà Nội, Hội trường Bộ Công an, Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện 199 Bộ Công an, thành phố Đà Nẵng.


18:12 17/12/2021
523

Tag:


BÌNH LUẬN