Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” - Khóa 1, năm 2021

      Thực hiện Đề án số 08 và Chương trình công tác số 14 của Bộ Công an về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, ngày 20/12/2021, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” - Khóa 1, năm 2021 cho giảng viên các học viện, trường Công an nhân dân và cán bộ các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trường Thọ - Phó Giám đốc Học viện đến dự và chủ trì buổi Lễ.


14:12 21/12/2021
579

Tag:


BÌNH LUẬN