Khát vọng lớn, tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược

      Năm 2021, năm đánh dấu sự đột phá của đất nước, nắm bắt những thuận lợi, thời cơ vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là trước tác động của dịch bệnh và thiên tai liên tiếp xảy ra, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự.


13:12 28/12/2021
464

Tag:


BÌNH LUẬN