Đừng nghĩ “chuyện người ta”!

      Phát biểu tại Hội nghị Cán bộ toàn quốc mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, mọi đảng viên đều phải tự soi, tự sửa chứ không phải chỉ đứng ngoài mà “phán”, hoặc “chờ xem”, coi như mình vô can. Từ các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nổi cộm gần đây là bài học cảnh tỉnh sâu sắc chứ không phải ngồi phán “chuyện người ta”!


17:12 29/12/2021
83

Tag:


BÌNH LUẬN