Quan hệ Việt Nam - Lào duy trì đà phát triển trên tất cả các lĩnh vực

      Tại cuộc tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ 8, hai bên vui mừng nhận thấy, trong thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào vẫn duy trì đà phát triển trên tất cả các lĩnh vực.


17:12 29/12/2021
85

Tag:


BÌNH LUẬN