Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam

      Phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, các cấp Hội Nhà báo và đội ngũ những người làm báo cả nước đã nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam đề ra.


17:12 29/12/2021
39

Tag:


BÌNH LUẬN