Bế giảng Lớp Bồi dưỡng quy hoạch Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc và tương đương khối An ninh năm 2021

      Ngày 29/12/2021, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng quy hoạch Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc và tương đương khối An ninh năm 2021.


13:12 30/12/2021
986

Tag:


BÌNH LUẬN