Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

      Ngày 31/12, Việt Nam kết thúc nhiệm kỳ 2 năm làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ). Trong 730 ngày qua, Việt Nam đã chủ trì xây dựng 2 Nghị quyết, 3 Tuyên bố Chủ tịch; đề xướng 9 phiên thảo luận mở và họp kín của Hội đồng Bảo an LHQ; đồng tác giả của 5 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về vaccine COVID-19 (tháng 2/2021) và đưa ra 8 sáng kiến khác nhau…


15:12 31/12/2021
248

Tag:


BÌNH LUẬN