Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”

      Chiều ngày 30/12/2021, tại Học viện An ninh nhân dân, Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương long trọng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”.


15:01 03/1/2022
634

Tag:


BÌNH LUẬN