Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

      Sáng 31/12, tại phiên chính thức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức danh Lãnh đạo Hội khóa XI.


17:12 31/12/2021
2282

Tag:


BÌNH LUẬN