Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai về chính sách tài khóa, tiền tệ phát triển kinh tế - xã hội

      Sáng 31-12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến lần thứ hai về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.


17:12 31/12/2021
262

Tag:


BÌNH LUẬN