Khai mạc Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2022 trong Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân

      Thực hiện Nghị quyết công tác năm học 2021 - 2022 và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân (ANND), chiều ngày 12/01/2022, Đảng ủy Học viện ANND đã tổ chức khai mạc Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2022.


14:01 13/1/2022
2962

Tag:


BÌNH LUẬN