Bế giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc và tương đương khối An ninh - Khóa 8

      Thực hiện Chương trình công tác năm học, sáng ngày 13/1/2022, tại Hội trường 5B - Nhà 5A, Học viện An ninh nhân dân đã tiến hành Bế giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Phó Giám đốc, Phó Cục trưởng và tương đương khối an ninh - Khóa 8.


19:01 14/1/2022
422

Tag:


BÌNH LUẬN