Hội thảo khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm củng cố, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở” tại Học viện An ninh nhân dân

      Chiều ngày 09/02/2022, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an long trọng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm củng cố, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở”.


18:02 09/2/2022
1862BÌNH LUẬN