Bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013 trong xây dựng chính sách, pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

      Chiều ngày 09/02/2022, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an đã long trọng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm củng cố, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở”. Trong chương trình Hội thảo, tham luận "BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013 TRONG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ" đã phân tích làm rõ vấn đề tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là hoạt động có liên quan trực tiếp đến vấn đề quyền con người, quyền công dân, bài viết nêu ra những quan điểm cần quán triệt trong xây dựng chính sách, pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp 2013.


13:02 10/2/2022
6200BÌNH LUẬN