Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển sinh Khóa 1 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2021

      Căn cứ quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an về công tác tuyển sinh, đào tạo; căn cứ đề nghị của thí sinh, Hội đồng tuyển sinh Học viện An ninh nhân dân đã hoàn thành công tác phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2021.


14:02 14/2/2022
6528

Tag:


BÌNH LUẬN