“Điểm mặt” thủ đoạn gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

      Để lôi kéo được nhiều người tham gia, những đối tượng cầm đầu, cốt cán ở trong và ngoài nước đã dùng mọi thủ đoạn từ tuyên truyền xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đến kích động người dân đấu tranh chống đối chính quyền.


10:03 04/3/2022
1649BÌNH LUẬN