Học viện An ninh nhân dân tổ chức nhập học cho tân học viên Khóa I - hệ đào tạo đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên

      Thực hiện Kế hoạch số 882/KH-T01-QLĐT ngày 03/3/2022 của Giám đốc Học viện An ninh nhân dân về việc triệu tập thí sinh trúng tuyển Khóa I - hệ đào tạo đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, năm 2021, ngày 5/3/2022, Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức nhập học cho tân học viên Khóa I - hệ đào tạo đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên.


18:03 05/3/2022
4250BÌNH LUẬN