Khai giảng Khóa 20 - đào tạo trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mở tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

      Ngày 23/3/2022, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Khai giảng Khóa 20 - đào tạo trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên hình thức vừa làm, vừa học mở tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.


07:03 26/3/2022
958

Tag:


BÌNH LUẬN