Hội thảo khoa học cấp Bộ “Quản lý người nước ngoài tại Việt Nam trong tình hình hiện nay ” tại Học viện An ninh nhân dân

      Chiều ngày 31/3/2022, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), Bộ Công an long trọng tổ chức Hội thảo cấp Bộ với chủ đề “Quản lý người nước ngoài tại Việt Nam trong tình hình hiện nay ”.


17:04 01/4/2022
1407

Tag:


BÌNH LUẬN