Học viện An ninh nhân dân tổ chức nhập học cho học viên các khoá - hình thức đào tạo vừa làm vừa học

      Sáng ngày 04/4/2022, Học viện An ninh nhân dân tổ chức nhập học cho 79 tân học viên khoá 11 đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học và 255 tân học viên khoá 20 đào tạo trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ tốt nghiệp đại học trở lên, hình thức đào tạo vừa làm vừa học, mở tại Học viện.


17:04 05/4/2022
1165

Tag:


BÌNH LUẬN