Tăng cường các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp

      Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện gửi các Bộ: Công an; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp.


10:04 14/4/2022
369

Tag:


BÌNH LUẬN