Quan hệ Lào-Việt Nam là quan hệ kiểu mẫu, trong sáng, hiếm có

      Ngày 11/4, trang nhất Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân Dân Cách mạng Lào, đăng xã luận với tiêu đề “Tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam mãi vững bền”.


10:04 14/4/2022
392

Tag:


BÌNH LUẬN