Dự kiến Chương trình phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

      Theo dự kiến, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 14/4/2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 26/4/2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.


11:04 14/4/2022
284

Tag:


BÌNH LUẬN