Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội nghị tập huấn “Công tác bảo vệ bí mật nhà nước” tại Công an thành phố Cần Thơ

      Ngày 14/4/2022, Học viện An ninh nhân dân (ANND) phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn về Công tác bảo vệ bí mật nhà nước" mở tại thành phố Cần Thơ cho 150 cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ và 320 cán bộ, lãnh đạo Công an các quận, huyện thuộc Công an thành phố Cần Thơ.


21:04 15/4/2022
1251BÌNH LUẬN