Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ

      Thủ tướng Ấn Độ khẳng định Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ, đặc biệt là chính sách "Hành động hướng Đông" và bày tỏ tình cảm tốt đẹp đối với Việt Nam.


11:04 18/4/2022
160

Tag:


BÌNH LUẬN