Lần thứ 4 lùi sửa đổi Luật Đất đai

      Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10, ngày 16-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.


14:04 18/4/2022
414

Tag:


BÌNH LUẬN