Vì sao nên sử dụng tần số phục vụ quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội?

      Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phân tích 3 lý do nên sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh để kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội theo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông.


15:04 18/4/2022
413

Tag:


BÌNH LUẬN