Trình Quốc hội hai dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo tại Kỳ họp thứ 3

      Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã có văn bản đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về các dự án luật; khẩn trương chuẩn bị hồ sơ trình UBTVQH cho ý kiến, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.


13:04 19/4/2022
473

Tag:


BÌNH LUẬN