Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

      Đây là một trong 4 chuyên đề giám sát năm 2023 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bỏ phiếu lựa chọn, sáng nay.


14:04 19/4/2022
241

Tag:


BÌNH LUẬN