Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị

      Kết luận tại Phiên họp, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 Trương Thị Mai khái quát các nhóm vấn đề Ban Chỉ đạo cần tập trung thực hiện trước khi tiến hành phiên họp tiếp theo.


13:04 22/4/2022
499

Tag:


BÌNH LUẬN