Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper

      Chiều 25/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.


08:04 26/4/2022
621

Tag:


BÌNH LUẬN