KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA II, NĂM HỌC 2021 - 2022

      Thực hiện Nghị quyết công tác năm học 2021 - 2022, chiều 22/4, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm học 2021 - 2022.


08:04 26/4/2022
500

Tag:


BÌNH LUẬN