Phát động Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” lần thứ hai, năm 2022

      Chiều 26/4/2022, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” lần thứ hai, năm 2022.


14:04 28/4/2022
8242

Tag:


BÌNH LUẬN