Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ Khánh thành công trình Khu đào tạo Quốc tế

      Ngày 04/5/2022 Học viện An ninh nhân dân long trọng tổ chức Lễ Khánh thành và gắn biển công trình Khu đào tạo Quốc tế.


15:05 05/5/2022
1605

Tag:


BÌNH LUẬN