Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

      Ngày 14/4/2022, Giám đốc Học viện đã ký ban hành Đề án tuyển sinh Khóa 54 đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông (D54) của Học viện An ninh nhân dân năm 2022. Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Phòng QLĐT & BDNC đăng Đề án với nội dung như sau:


14:05 06/5/2022
10807BÌNH LUẬN