Tăng cường phối hợp quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng

      Ngày 06/5/2022, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2022 giữa Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao và Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng Bộ Công an; ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh năm 2022 giữa Vụ 8 VKSND tối cao và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế.


08:05 09/5/2022
44

Tag:


BÌNH LUẬN