Pháp tài trợ 750.000 Euro giúp gìn giữ di sản Việt Nam

      Được điều phối bởi Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, dự án "Chia sẻ và gìn giữ di sản Việt Nam" có sự tham gia của các đối tác hai nước, như bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng khoa học và con người, bảo tàng lịch sử tự nhiên, trung tâm khoa học và kỹ thuật, khu bảo tồn thiên nhiên, trường đại học và chính quyền các cấp.


08:05 10/5/2022
508

Tag:


BÌNH LUẬN