Trung ương thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong ngày làm việc thứ năm

      Ngày 9/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ năm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.


08:05 10/5/2022
407

Tag:


BÌNH LUẬN